Stedenbanden

stedenbanden250pxEen groeiend aantal gemeenten heeft formele relaties met partnergemeenten in het buitenland. Bij deze stedenbanden gaat het om contacten op bestuurlijk niveau tussen steden en dorpen in Nederland met gemeenten in Oost-Europese landen of ontwikkelingslanden. Het gaat óók om contacten en uitwisselingen tussen organisaties hier en in de partnergemeente: scholen, vrouwenorganisaties, sport- en culturele verenigingen, jongerenclubs, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Deze relaties op gemeentelijk niveau ontstaan vaak na hulp bij een noodsituatie, op basis van eerdere particuliere contacten of naar aanleiding van bestuurlijke samenwerking en kennisoverdracht. 
COS Limburg is bij een aantal Limburgse stedenbanden actief betrokken.