GG logo verticalOp zondag 8 juli opende het Global Goals House haar deuren tijdens het Glanamundo Wereldfestival in Geleen. Het  pop-up Global Goals House betrekt mensen op een laagdrempelige manier bij de Global Goals. De Global Goals, of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zijn wereldwijde afspraken die in 2015 door de Verenigde Naties zijn gemaakt en die tot doel hebben om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.
 
Het Glanamundo Wereldfestival wil haar publiek ook op een inhoudelijke manier betrekken bij mondiale thema’s. Dit heeft, door een samenwerking met Vereniging Mondiaal Beleid, de Fairtrade Werkgroep Sittard-Geleen en GeleenLAB, vorm gekregen via het Global Goals House. In het Global Goals House vonden diverse activiteiten plaats. Zo was er de Global Goals Barometer en werden mensen geïnformeerd over de totstandkoming en de achtergronden van de zeventien Global Goals, Voor kinderen waren er een aantal doe- activiteiten, waaronder ‘Plastic Soup vissen’. Ook konden zij zich verdiepen in de verschillende Global Goals door middel van een stripverhaal.
Global Goals House 8 7 2018 in Geleen Foto's Nicole Geilen

Over de Global Goals

Op 25 september 2015 zijn de lidstaten van de Verenigde Naties het eens geworden over de 17 Global Goals for Sustainable Development van de Post-2015 Development Agenda. De Global Goals bouwen voort op de Millennium Development Goals (Millenniumdoelen), de mondiale agenda die van 2000 tot 2015 werd nagestreefd. De Global Goals geven op hun beurt, tot het jaar 2030 richting aan de wereldwijde actie voor duurzame ontwikkeling. 
 
De doelen gelden voor alle landen en gaan ook over ons. Ons gedrag hier in Nederland is van invloed op mensen elders op de wereld. Kleding die hier gekocht wordt, komt grotendeels uit het buitenland. Door die kleding zijn wij verbonden met de werkomstandigheden daar en de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie. Ook bij levensmiddelen die van elders op de wereld komen, speelt dit. Vereniging Mondiaal Beleid en de Fairtrade Werkgroep Sittard-Geleen besteden binnen haar activiteiten structureel aandacht aan de Global Goals. Dit keer in samenwerking met het GeleenLAB in het kader van het Global Goals House @Glanamundo. COS Limburg coördineert de activiteiten van de Fairtrade Werkgroep Sittard-Geleen. 
 

COS Actueel